Algemeen

Woensdag 14 oktober 2020
Update over het Corona-virus 

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober en gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen. Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor tennissers en TCH?
– De KNLTB competitie 2020 is per direct beeïndigd;
– Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal;
– De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer);
– Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten, het toilet kan alleen gebruikt worden in geval van nood;
– Publiek is niet toegestaan;
– Reguliere open toernooien die binnen deze periode van 4 weken vallen kunnen niet doorgaan. Over het al dan niet doorgaan van het geplande TCH Open Sinterklaas toernooi (27-29 november) is nog geen beslissing genomen.

Dubbelen
Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters bij TCH:
– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
– Houd ALTIJD 1,5 m afstand;
– Vermijd drukte;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
– Schud geen handen
– Verlaat het tennispark direct na afloop van het tennissen

Mocht je vragen hebben over de voorwaarden en richtlijnen dan kun je contact opnemen met Rob Snel via 0682262347.

Veel tennisplezier! 
Bestuur TCH


Ons prachtige tennispark, gelegen op Park Scholtenhagen en geheel door bomen omsloten, beschikt over 6 All-weatherbanen van het type Provision.

In het in stapelhoutbouw opgetrokken clubhuis zijn de kleedkamers en douches, als ook onze gezellige kantine ondergebracht.

Ons tennispark is het gehele jaar geopend en afhankelijk van de weersomstandigheden kan er zeven dagen in de week getennist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur ’s avonds. Gedurende de avond kan op alle banen de verlichting worden ingeschakeld.