Algemeen

Woensdag 19 november 2020
Update over het Corona-virus 

Het kabinet heeft dinsdagavond bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken per vandaag vervallen. Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is weer toegestaan.

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben effect, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt. Maar de cijfers zijn nog niet op een niveau om de maatregelen verder te versoepelen. De ‘gedeeltelijke lockdown’ en de maatregelen van 13 oktober blijven daarom van kracht tot half december. Begin december maakt het kabinet opnieuw de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor tennissers en TCH?

– Je mag vrij tennissen en trainen;
– De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer);
– Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten, het toilet kan alleen gebruikt worden in geval van nood;
– Publiek is niet toegestaan;
– Reguliere open toernooien die binnen de bovengenoemde periode vallen kunnen niet doorgaan. Dit betekent helaas dat het eerder aangekondigde TCH Open Sinterklaas toernooi (27-29 november) komt te vervallen. 

Dubbelen
Dubbelen kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters bij TCH:
– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
– Houd ALTIJD 1,5 m afstand;
– Vermijd drukte;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
– Schud geen handen
– Verlaat het tennispark direct na afloop van het tennissen

Mocht je vragen hebben over de voorwaarden en richtlijnen dan kun je contact opnemen met Rob Snel via 0682262347.

Veel tennisplezier! 
Bestuur TCH


Ons prachtige tennispark, gelegen op Park Scholtenhagen en geheel door bomen omsloten, beschikt over 6 All-weatherbanen van het type Provision.

In het in stapelhoutbouw opgetrokken clubhuis zijn de kleedkamers en douches, als ook onze gezellige kantine ondergebracht.

Ons tennispark is het gehele jaar geopend en afhankelijk van de weersomstandigheden kan er zeven dagen in de week getennist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur ’s avonds. Gedurende de avond kan op alle banen de verlichting worden ingeschakeld.