Algemeen

31 maart 2021
Update over het Corona-virus 

Goed nieuws! Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan.

De lockdown inclusief de avondklok blijft gelden. Als bestuur hebben wij besloten dat er bij TCH gedurende de avondklok getennist mag worden tot 21.30 uur. Dit geeft iedereen voldoende tijd om de baan te verlaten, het tennispark af te sluiten en voor 22.00 uur thuis te zijn. De avondklok geldt voor alle leeftijden.

Concreet gelden nu de volgende maatregelen:

  • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met maximaal 4 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en je medespeler. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, dus geen interne competities.
  • Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.
  • Tennistrainingen die gepland staan tot na 21.30u worden vanwege de avondklok in overleg met je trainer indien mogelijk verplaatst of anders uitgesteld.
  • Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
  • Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld.
  • Publiek is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Toiletten kunnen alleen bij uiterste nood gebruikt worden! 

Deze maatregelen raken nog steeds iedereen en vragen veel flexibiliteit en organisatiekracht van bestuurders, leraren en spelers. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, we moeten solidair zijn. Hieronder nogmaals de veiligheid- en hygiëneregels waar een ieder zich bij TCH aan dient te houden.

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters bij TCH:
– Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
– Houd ALTIJD 1,5 m afstand;
– Vermijd drukte;
– Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
– Schud geen handen
– Verlaat het tennispark direct na afloop van het tennissen

Mocht je vragen hebben over de voorwaarden en richtlijnen dan kun je contact opnemen met Rob Snel via 0682262347.

Veel tennisplezier! 
Bestuur TCH


Ons prachtige tennispark, gelegen op Park Scholtenhagen en geheel door bomen omsloten, beschikt over 6 All-weatherbanen van het type Provision.

In het in stapelhoutbouw opgetrokken clubhuis zijn de kleedkamers en douches, als ook onze gezellige kantine ondergebracht.

Ons tennispark is het gehele jaar geopend en afhankelijk van de weersomstandigheden kan er zeven dagen in de week getennist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur ’s avonds. Gedurende de avond kan op alle banen de verlichting worden ingeschakeld.