Bardienst

In de laatste jaarvergadering d.d. 13 februari 2018 is unaniem besloten dat alle leden van TCH, ouder dan 16 jaar, verplicht deelnemen aan de regeling voor de bardiensten. Rekening houdend met Horeca voorschriften lijkt het het bestuur beter om de minimumleeftijd op 18 jaar te stellen.

Deze regeling houdt derhalve in dat alle leden van TCH, ouder dan 18 jaar, enkele malen per jaar (waarschijnlijk 2x per jaar) een bardienst moeten draaien.
Leden die echt onoverkomelijke bezwaren tegen deze regeling hebben, kunnen de verplichting afkopen tegen de betaling van 30,- euro per jaar.
De regeling gaat in met ingang van het nieuwe seizoen 2019, derhalve per 1 april 2019.

Wij verzoeken daarom de leden die bezwaar hebben, om dit hieronder kenbaar te maken, zodat wij hen een nota van 30,- euro kunnen sturen.
Wij vertrouwen erop dat er weinig leden zullen zijn die zich afmelden voor de bardienstregeling, zodat wij gezamenlijk zorgen voor de juiste randvoorwaarden op ons sportcomplex.