Beleid

Uitgaande van de prachtige locatie en accommodatie en de sfeer onder de leden brengen wij onze visie als volgt onder woorden:

TCH: een gezellige tennisclub op ’t mooiste plekje van Haaksbergen

Wij willen een vereniging zijn waar het recreatieve tennis centraal staat. Daarnaast willen wij waar mogelijk het prestatieve tennis stimuleren!
TCH wil een vereniging zijn met speciale zorg voor de jeugd. Jeugd wordt gestimuleerd om hun tennisvaardigheden verder te ontwikkelen.
De leden van de club willen we zoveel mogelijk betrekken bij het wel en wee van onze vereniging: betrokkenheid, sfeer en gezelligheid dienen als basis van onze club te blijven. Hierin past een voortdurend beroep op de vrijwillige medewerking van onze leden bij allerlei taken en klussen; alle activiteiten zijn voor leden en worden georganiseerd door de leden met de middelen aangereikt door leden en sponsoren.

Door de grote betrokkenheid van de leden worden kosten zo laag mogelijk gehouden en profiteren leden daarvan:

  • een acceptabele contributie
  • een park dat vrijwel altijd open is
  • een kantine gerund door vrijwilligers met bewust lage prijzen
  • verschillende veelal kosteloze tennisactiviteiten voor jong en oud
  • open tennisactiviteiten, waarbij vooral nieuwe leden worden gemengd met de overige leden, gericht op het snel mogelijk thuis voelen bij  onze club

Communicatie met en tussen leden is een belangrijke voorwaarde om de aspiraties van onze club te kunnen waarmaken. Daarom hebben wij naast deze website een aanvulling waarbij op gezette tijden een Informatiebrief gestuurd wordt via de mail aan diegenen die hun e-mailadres hiervoor bij de ledenadministratie bekend hebben gemaakt.