Lidmaatschapoud

Lidmaatschap

TC Haaksbergen kent (conform de KNLTB regels) de volgende soorten lidmaatschappen:

Senior lid: met ingang van het jaar dat men 18 wordt (v.b. iemand wordt op 31-12-2004 17 jaar, dan is hij/zij met ingang van het seizoen 2005 senior)

Junior lid: jongeren geen senior zijnde

Alle senior- en juniorleden zijn door TCH bij de KNLTB aangemeld en ontvangen nadat de contributie is voldaan een officiële ledenpas.

Ledenadministratie TCH,
Marcel ter Huurne | Huurnerhof 23 | 7481 EK | Haaksbergen| tel. 06-451 373 08
Ledenadministratie@tchaaksbergen.nl
Klik hier voor het lidmaatschapformulier.

Downloaden in PDF  Downloaden in Word. 

Voor nieuwe leden geldt:

Het lidmaatschap gaat eerst in na het inleveren van een ingevuld inschrijfformulier met originele pasfoto en na ontvangst van de verschuldigde contributie door de penningmeester.

Duur van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk opzegbaar aan het adres van de ledenadministratie voor 1 december van elk jaar.

Tussentijdse opzegging is mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins.

Voor opzeggingen ontvangen na 1 december worden kosten in rekening gebracht, dit i.v.m. het opstellen van de begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de KNLTB.

Vervolgens ontvangt het nieuwe lid een tijdelijke ledenpas totdat de originele ledenpas van de KNLTB is ontvangen.

Introducé:

Het is aan leden toegestaan om niet-leden te introduceren om samen te tennissen mits er op dat moment een vrije baan is en er geen wachtenden zijn.

Onder introducé wordt verstaan iemand die vriend/kennis of familie is van het betreffende lid en een enkele keer per jaar wordt geïntroduceerd.

Contributie en overige tarieven 2017

In de algemene ledenvergadering van 24 januari 2017 zijn de jaartarieven voor 2017 vastgesteld.

Senioren 21 jaar+ € 132,50
Senioren 18 t/m 20 jaar (studentenlidmaatschap) € 70,00
Steunend lid € 25,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 57,00
Junioren 10 t/m 12 jaar € 31,00
Junioren …t/m 9 jaar € 18,00

Klik hier voor het lidmaatschapformulier.
Actie het 1e jaar lid voor € 80,-

Entreegeld              € 12,50 (éénmalig) voor senioren

De contributieperiode loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgende jaar (gelijk met de trainingsperiode).

Overige tarieven:
– Sleutel toegangshek                                                                 €  5.=
– Kosten niet tijdige opzegging                                                 € 30.=
– De bijdrage voor deelname aan  de competitie bedraagt € 90.= per team (vijf personen).

Contributie inning

Graag vragen wij onze leden om een “machtiging voor automatische afschrijving” af te geven
(klik hier om de automatische machtiging op te halen) omdat:

  • U de vereniging incassokosten bespaart
  • U nooit vergeet om te betalen en uzelf de administratiekosten bespaart
  • U geen rompslomp heeft om tijdige betaling te regelen zodat u de ledenpas op tijd in uw bezit heeft
  • U desgewenst het afgeschreven bedrag kunt laten terugboeken of uw machtiging intrekken

Voor het verlenen van een “machtiging voor automatische afschrijving” van de jaarlijkse contributie kunt u het formulier downloaden van “www.tchaaksbergen.nl”, in de kantine of bij de ledenadministratie ophalen.

Het formulier ingevuld en ondertekend in leveren bij de ledenadministratie. De automatische afschrijving vindt eind maart plaats.

Als geen machtiging is afgegeven worden na de jaarlijkse algemene ledenvergadering de contributierekeningen verzonden. Het totale bedrag wordt vermeerderd met 10% administratiekosten indien betaling niet voor 1 april heeft plaatsgevonden.

Na ontvangst en verwerking door de penningmeester lig(t)(gen) de betreffende ledenpas(sen) voor zover ontvangen van de KNLTB in het clubhuis gereed.