Obligaties

De Tennisclub Haaksbergen (TCH) heeft in oktober 1998 een obligatielening, te weten 200 obligaties aan toonder elk groot € 225,-. , uitgeschreven.

Conform de leningvoorwaarden wordt vanaf 2010 elk jaar 10 procent ( zijnde twintig obligaties) uitgeloot en vanaf 2 januari betaalbaar gesteld.

Het bestuur van Tennisclub Haaksbergen maakt bekend, dat door notaris Derkman een trekking is verricht van de nummers van de uitgelote obligaties, welke per 2 januari 2017 kunnen worden verzilverd.

De volgende obligaties zijn uitgeloot: 

138-060-193-145-119-004-152-151-061-064-107-149-150-079-116-109-181-049-130-074.

Deze uitgelote obligaties zijn met ingang van 2 januari 2017 betaalbaar bij de penningmeester van onze vereniging: Mevr. Jellina Heida, penningmeester@tchaaksbergen.nl  tel. 053-5721222  

Overlegging van de uitgelote obligaties aan de penningmeester kan met ingang van 2 januari 2017 plaatsvinden, waarna betaling zal plaatsvinden door overmaking naar de door de rechthebbende (toonder) opgegeven bankrekening. Betaling vindt uitsluitend plaats via overmaking naar de opgegeven bankrekening.

De penningmeester zal namens TCH een verklaring van ontvangst afgeven. Gedurende vijf jaar na 2 januari 2017 bestaat de gelegenheid de uitgelote obligatie te laten uitbetalen.

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheid, dat als men geen gebruik wil maken van de uitbetaling van de uitgelote obligaties men het vrijgekomen bedrag aan de vereniging ten goede kan laten komen. In dat geval verzoekt het bestuur de obligatiehouders contact op te nemen met de penningmeester. 

Namens het bestuur 


Eerdere uitgelote obligaties:

2010: 008-015-018-020-021-028-032-033-045-052-075-081-085-101-111-115-158-160-186-200.

2011: 001-019-023-026-027-031-041-043-044-047-086-095-120-154-159-167-168-170-189-190.

2012: 010-012-029-036-046-055-072-080-083-093-102-103-105-106-113-142-143-144-166-191.

2013: 016-022-034-038-039-050-054-073-077-089-096-097-098-099-121-123-125-131-176-194.

2014: 005-025-030-035-062-067-078-084-104-171-172-173-175-177-178-180-183-185-187-195.

2015: 066-037-140-082-124-199-141-122-092-048-146-056-040-196-051-002-068-114-198-063.

2016: 100-014-137-076-013-057-126-069-164-139-148-157-017-128-042-127-009-133-094-003.