Park

Accommodatie

Ons prachtige tennispark, gelegen op Park Scholtenhagen en geheel door bomen omsloten, beschikt over zes All-weatherbanen van het type Provision.

In het in stapelhoutbouw opgetrokken clubhuis zijn de kleedkamers en douches, als ook onze gezellige kantine ondergebracht.

Ons tennispark is het gehele jaar geopend en afhankelijk van de weersomstandigheden kan er zeven dagen in de week getennist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur ’s avonds. Gedurende de avond kan op alle banen de verlichting worden ingeschakeld, zie hiervoor “Verlichting”.

Graag altijd het ledenpasje ophangen wanneer je gaat tennissen .
DENK AAN HET INSTELLEN VAN DE KLOK !!

Toegang tot het tennispark

Middels een sleutel die voor leden in de kantine of bij de baancommissaris à raison van € 5,00 verkrijgbaar is, is het toegangshek te openen. De sleutel geeft tevens via de entree van het clubhuis toegang tot de toiletten en de twee kleedkamers met doucheruimte.

Het park is het gehele jaar geopend. De zes All-weatherbanen kunnen bijna altijd bespeeld worden. Alleen bij sneeuw en opdooi kan er niet worden gespeeld om beschadiging te voorkomen. Door de netten te laten zakken geeft de baancommissie aan dat het niet is toegestaan de banen te betreden!

Diegene die als laatste het park verlaat, heeft als taak te controleren of de entree van het clubhuis op slot is, de baanverlichting is uitgeschakeld en het toegangshek op slot is gedaan.

Clubhuis en Kantine

De kantine is in principe open tijdens competitiewedstrijden, toernooien en evenementen alsmede in het tennisseizoen ‘s avonds gedurende de week.

De kantine wordt van april tot oktober gerund door alle seniorleden van de vereniging.

Ieder senior lid ontvangt van de kantinecommissie (hetzij via de mail of thuisbezorgd) een lijst waarop hij of zij staat ingedeeld. Wanneer men er van afziet om kantinedienst te willen draaien moet dit aan de commissie gemeld worden. Een en ander houdt in dat men twee of drie keer per seizoen aan de beurt is.

Verder moet een ieder voor zich bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. De dagopbrengst moet na de laatste dienst aan het einde van de dag naar Helma Boek, Padbree 31 gebracht worden. Het wisselgeld moet gebracht worden naar degene die de eerst volgende beurt heeft. Degene die dan de kantine afsluit is ook verantwoordelijk dat de kantine schoon wordt achter gelaten. Dat wil zeggen de kopjes in de vaatwasser, de lege flesjes in hun eigen krat, enz.

AED: In de hal van het clubgebouw hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator). Dit apparaat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Een aantal leden van onze vereniging is opgeleid om te kunnen reanimeren met behulp van de AED. Bij de AED hangt een lijst met namen van deze hulpverleners.

Rookbeleid

Vanaf 1 juli 2008 is het niet langer toegestaan om in horecagelegenheden en sportkantines te roken. Daarom is het rookbeleid van Tennisclub Haaksbergen daarop aangepast.

De aangepaste regels luiden als volgt:

  • Het is niet toegestaan te roken in de kantine, de kleedruimtes, de toiletten (inclusief de hal), de keuken en de voorraadruimte.
  • Op het terras mag gerookt worden.
  • Boven de banen mag niet gerookt worden (dit in verband met brandgevaar).