Training

Senioren:

Alle 6 gravelbanen zijn in 2008 en 2013 gewijzigd in all-weatherbanen zgn. “Provision”. Hierop kan nagenoeg het gehele jaar gespeeld worden. Dit laatste heeft tot gevolg dat alle trainingen in eigen huis gegeven worden en voor de wintertraining niet naar een hal wordt uitgeweken.

Voor de training zijn banen gereserveerd. Zie voor vrije banen tijdens de training het banenschema op het mededelingenbord.

Alle trainingen van onze vereniging voor zowel junioren als senioren worden door “Tutto Tennis” verzorgd. In de periode van 1 april t/m 31 maart wordt aan een of meerdere groepen van 8 personen gedurende 36 weken 1 les van 50 minuten gegeven.

De kosten hiervoor bedragen € 21,00 per maand per persoon en worden d.m.v. een door de deelnemer af te geven doorlopende incasso-machtiging automatisch maandelijks afgeschreven.

Voor het begin van het zomerseizoen worden de seniorleden direct door Tutto Tennis benaderd voor een eventuele trainingsopgave. Lees hier meer over de trainer (Tel: 06-34011116)

Ook kan een inschrijfformulier van de website (www.tchaaksbergen.nl) worden gedownload en naar de ledenadministratie worden gestuurd. 

Ledenadministratie TCH,
Marcel ter Huurne | Huurnerhof 23 | 7481 EK | Haaksbergen| tel. 06-451 373 08
Ledenadministratie@tchaaksbergen.nl
Klik hier voor het lidmaatschapformulier.

Jeugdtennis (Samenwerking tussen TCH en TVV):

Jeugdtennis heeft de beschikking over wel 12 all weather banen: 6 bij TC Haaksbergen (provision) en 6 bij TV Veldmaat (kunstgras). Hierdoor kunnen alle trainingen zomer en winter in eigen huis gegeven worden. De lessen worden op beide locaties gegeven.

Alle trainingen van onze vereniging voor zowel junioren als senioren worden door “Tutto Tennis” verzorgd. Geen gescheiden zomer- of wintertraining maar een het gehele jaar omvattende training met een gespreide betaling.

Het tennisjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgende jaar. Er wordt aan groepen van maximaal 8 personen gedurende 36 weken een les van 50 minuten gegeven. De werkelijke kosten hiervoor bedragen momenteel € 23,50 per maand per persoon. Echter, onze sponsoren maken het mogelijk dat voor de jeugd € 17,50 per persoon in rekening wordt gebracht.  Deze kosten worden d.m.v. een door de ouder(s) af te geven doorlopende incassomachtiging automatisch maandelijks afgeschreven. Indien een jeugdlid meerdere lessen volgt dan vervalt de subsidie en moet dus het gehele bedrag betaald worden.

Bij aanvang van de tennislessen wordt door Tutto Tennis een inschrijfformulier aan de nieuwe leden verstrekt. Het kan ook hier worden gedownload (lees hier meer). Het formulier dient volledig ingevuld en origineel ondertekend bij Tutto Tennis (Robin Salvatori) ingeleverd te worden. Hiermee geeft u een machtiging voor de automatische betaling af. Opgave is voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan voor 1 december van het lopende tennisjaar. 

Lees hier meer over de trainer (Tel: 06-34011116)