De contributie p.p. voor de periode 1 januari t/m 31 december (jaarabonnement) bedraagt voor:

 • Senioren 24 jaar+: € 145,-
 • 13 t/m 23 jaar: € 72,-
 • Jeugd tot 13 jaar: € 36,-
 • (Het lopende kalenderjaar minus het geboortejaar bepaalt de categorie)

Naast het jaarabonnement heeft TCH 3 extra abonnementen:

Winterabonnement: 6 maanden van 01/10 tot 01-04 voor € 60,-

Zomerabonnement: 3 maanden van 01/05 tot 01-09 voor € 50,-

Actieabonnement 75 jaar jubileum TCH: 01/10 tot 31-12 voor € 7,50 p/m


(Leden met een zomer en/of winter abonnement kunnen niet deelnemen aan KNLTB toernooien)

Zonder vrijwilligers geen club!
Alle leden van 18 jaar en ouder worden ingedeeld voor het draaien van 1 á 2 bardiensten per jaar

Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk om te ruilen. Hiertoe kun je gebruik maken van de ledenlijst in de kantine.

De indeling van de kantinediensten wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Deze wordt toegestuurd in de nieuwsbrief en de betrokken leden krijgen ook persoonlijk een notificatie mail. (Let erop dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie).

Leden die echt onoverkomelijke bezwaren hebben tegen deze regeling, kunnen de verplichting afkopen tegen de betaling van 30,- euro per jaar.

Duur van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk opzegbaar aan het adres van de ledenadministratie voor 1 oktober van elk jaar.

Tussentijdse opzegging is mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins.

Voor opzeggingen ontvangen na 1 oktober worden kosten in rekening gebracht, dit i.v.m. het opstellen van de begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de KNLTB.

Vervolgens ontvangt het nieuwe lid een tijdelijke ledenpas totdat de originele ledenpas van de KNLTB is ontvangen.

Introducé:
Het is aan leden toegestaan om niet-leden te introduceren om samen te tennissen mits er op dat moment een vrije baan is en er geen wachtenden zijn. Onder introducé wordt verstaan iemand die vriend/kennis of familie is van het betreffende lid en een enkele keer per jaar wordt geïntroduceerd.

Toegang tot het tennispark

Middels een sleutel die voor leden in de kantine of bij de baancommissaris voor € 7,00 verkrijgbaar is, is het toegangshek te openen. De sleutel geeft tevens via de entree van het clubhuis toegang tot de toiletten en de twee kleedkamers met doucheruimte. In de hal is de verlichting in te schakelen, zodra de tennispartij is afgelopen dienen de lichten direct uitgezet te worden. Uiteraard alleen als er geen wachtenden meer zijn voor de baan. Via de KNLTB Club App kan maximaal 1 week van te voren een baan gereserveerd worden.

Het park is het gehele jaar geopend. De zes All-weatherbanen kunnen bijna altijd bespeeld worden. Alleen bij sneeuw en opdooi kan er niet worden gespeeld om beschadiging te voorkomen. Diegene die als laatste het park verlaat, heeft als taak te controleren of de entree van het clubhuis op slot is, de baanverlichting is uitgeschakeld en het toegangshek op slot is gedaan. meer info over de banen, speeltijden en verlichting: klik hier

Lidmaatschapsvoordelen

Als je regulier jaarlid wordt van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging zoals TCH, word je daarmee ook lid van de KNLTB. En dat heeft vele voordelen! (Uitzondering zijn de speciale aanbiedingen, zomer en winter abonnementen)

Zo geeft de KNLTB-ledenpas toegang tot alle officiële competities, duizenden open toernooien per jaar en in sommige gevallen ook tot je tennispark. Daarnaast heeft de KNLTB voor alle verenigingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap. Bovendien krijg je korting bij partners van de KNLTB en korting op toegangskaarten voor tennisevenementen in Nederland.

Competities en toernooien 

Als KNLTB-lid heb je toegang tot alle officiële competities op landelijk, regionaal en districtsniveau en duizenden open toernooien per jaar. Alleen KNLTB-leden mogen meedoen aan deze competities en toernooien. Als je je wilt meten met andere tennissers is een KNLTB-lidmaatschap dus onontbeerlijk!

Volg je vorderingen

Speciaal voor wedstrijdspelers heeft de KNLTB het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) ontwikkeld. Met dat systeem kun je snel en gemakkelijk je vorderingen volgen. Aan het begin van het jaar berekent de KNLTB je speelsterkte. Iedere keer als je competitie- of toernooiwedstrijden speelt wordt het resultaat verwerkt in je rating: win je van iemand met een hogere speelsterkte dan wordt jouw rating beter, verlies je van iemand met een lagere speelsterkte dan wordt jouw rating lager. Zo kun je op elk moment aan je rating zien hoe je het doet.

MijnKNLTB

Als KNLTB-lid kun je je aanmelden voor MijnKNLTB.nl. In MijnKNLTB.nl kun je (onder andere) je prestaties bekijken en competitieteams volgen. Daarnaast doen de KNLTB-sponsors regelmatig interessante aanbiedingen aan MijnKNLTB-leden.


  Welk abonnement?  I.v.m. de KNLTB ledenpas moet u een pasfoto inleveren (uitgezonderd zomer en winter abonnement) bij onze Ledenadministratie TCH.*

  ZONDER PASFOTO KAN UW AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.


  Alle leden van 18 jaar en ouder worden ingedeeld voor het draaien van 1 á 2 bardiensten per jaar*

  Uiteraard hopen wij dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen aan onze club. Leden die echt onoverkomelijke bezwaren hebben tegen deze regeling, kunnen de bardienst verplichting afkopen tegen de betaling van 30,- euro per jaar.


  Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Naast de verplichte bardienst kan onze vereniging altijd mensen gebruiken die zich willen inzetten voor de club. Hieronder enkele vrijwillige keuzes te maken:

  Dankzij de inzet van vele vrijwilligers (en sponsoren) beschikken wij over een mooi tennispark met een veelheid aan activiteiten. En wat misschien nog belangrijker is, wij kunnen dit alleen in stand houden door en met vrijwilligers.  Akkoord verklaring*  Ontvangen TCH nieuwsbrief*